RUMIA

Firmy w Rumi umieszczone w gablocie informacyjnej zlokalizowanej na ulicy Sobieskiego 7 przy Urzędzie Miasta Rumia. Promocja lokalnych firm na nośnikach stacjonarnych (gablota) i w internecie (strona WWW). Kompleksowe podejście do promocji i reklamy to skuteczny i korzystny sposób na zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów.

    Więcej